20.00 Kveldsmat

Kom på kveldsmat hjemme hos folk som går i kraftverket!

 

Meld deg på på mail til kjetil.gilberg@kraftverket.no