17.00 Bibelkurs om Johannesevangeliet (Jesus sin avskjedstale) i Lille Camino/ Storsalen