17-19: Bibelkurs om Johannesevangeliet (Jesus sin avskjedstale) i Lille Camino/ Storsalen