17.00 Kraftverket presenterer: *K*O*N*S*E*R*T* + Barnegudstjeneste