16.00 Gudstjeneste sammen med Sub church i Rosenkrantzgt 17