17.00 Bibelkurs (Kvinner i NT)

I Kraftverket, Pilestredet 69