17.00 Gudstjeneste m/ Kraftverket Øst & søndagsskole