17.00 Gudstjeneste & Søndagsskole + menighetsmøte etter gudstjenesten