17.00 Gudstjeneste m/ tilsynsbesøk & Søndagsskole + Årsmøte etter gudstjenesten