Om Kraftverket

Kraftverket er en menighet som ønsker å formidle en tro på Jesus som berører hverdagen til folk i Oslo. Dette ønsker vi å gjøre på en ærlig og troverdig måte, både når det gjelder form og innhold. Alle er velkomne til gudstjenester og husgrupper i Kraftverket, og vi ønsker at de som ikke er vant til å gå i kirken, skal oppleve å være inkludert og respektert.

Gudstjenestene våre er menighetens hovedsamling. Disse består alltid av preken, musikk, nattverd og bønn. Ofte bruker vi også andre liturgiske ledd når dette hjelper oss å formidle søndagens budskap tydeligere.

Det er gudstjeneste hver søndag kl. 17.00, bortsett fra første søndag i måneden. På søndager uten gudstjeneste, ønsker vi at folk i menigheten skal bruke tid til å møte venner som ikke går i kirka. Dette tror vi kan være en berikelse for begge parter.

Musikk er viktig i Kraftverket, og et av våre kulturelle kjennetegn. I Kraftverket kan man forvente solide tekster, høy musikalsk kvalitet, et rufsete uttrykk, og at all musikk er med og formidler gudstjenestens budskap.


Historien vår
På slutten av 90-tallet samlet nåværende pastor, Kjetil Gilberg, en gjeng på åtte personer. Alle hadde en tro, men ingen gikk i en kirke, og derfor begynte de å møtes regelmessig.

Våren 1998 begynner disse menneskene å arrangere gudstjenester. De leier Katakomben, som er en nedlagt kafé i Akersgaten, og har fem gudstjenester der før sommeren. Flere folk kommer innom, mange bidrar på ulikt vis, og fra høsten 1998 til høsten 1999 har de møter annenhver søndag.

Høsten 1999 blir Kraftverket formelt registrert og dannet som en egen menighet i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Dette betydde at gjengen kunne adoptere noe som var kjent, men samtidig lage en ny form.

Det går tre-fire år, menigheten blir forholdsvis etablert, men så kommer utfordringer på løpende bånd. Folk blir travle, noen flytter, menigheten får en identitetskrise, flytter på seg og deler lokale med Subchurch. Her holder menigheten til knapt ett år, før de igjen må flytte på seg. De blir stående uten lokaler, og fra juni til oktober arrangeres det ikke en eneste gudstjeneste. Nødløsningen blir å møtes noen ganger i Vestre Frikirke.

Nesten ti år senere er Kraftverket fortsatt i Vestre Frikirke, og gjennom den tiden har det gått litt fremover for hvert år med alt som er målbart. Litt flere medlemmer, litt flere husgrupper, litt flere folk på møter, og litt flere som bidrar. Sakte, men sikkert har det blitt bygd noe som solid, tuftet på verdiene fra starten av: Å være en menighet som formidler troen på en måte som er relevant for mennesker som bor i Oslo, og å være et naturlig alternativ for mennesker som ikke er vant til å gå i kirken.


 

 
 

Hverdagen inn i gudstjenesten, Gud inn i hverdagen.


Medlem
Vi oppfordrer alle som ser på Kraftverket som sin menighet, til å bli medlemmer. Medlemsskap handler først og fremst om tilhørighet og ansvar. Det er medlemmene som tilhører menigheten, og har ansvar for drift og innhold. Som medlem kan du forvente å bli bedt for, at du blir sett og regnet med. Du vil få et tilbud om husgruppe, og tilbudt en tjeneste som samsvarer med dine evner og interesser. Bare medlemmer har direkte inflytelse gjennom stemmerett på årsmøter og menighetsmøter.
Mange går i Kraftverket uten å være medlemmer. Dette er helt greit, menigheten er for alle. Men selv om man tenker å bo i Oslo bare en begrenset periode, tror vi det er viktig å ha den tilhørigheten som medlemsskap gir. Og Kraftverket trenger folk som er villige til å ta ansvar.

Det er enkelt å bli medlem. Medlemsskap i Kraftverket innebærer også medlemsskap i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, og forutsetter evt. utmelding fra annet kirkesamfunn. Hvis du allerede er medlem i Frikirken, kan du overflyttes til Kraftverket ved å gi beskjed om dette.

Ta kontakt med pastor eller eldste hvis du har spørsmål om medlemsskap.


Husgrupper
Vi har husgrupper i Kraftverket som vi oppfordrer alle til å bli medlem i! Send en mail til post@kraftverket.no om du er interessert.


Nyhetsbrev
Vi sender ut mailer med aktuelle ting for de som er innom menigheten på mer eller mindre fast basis. Legg til e-posten din under, så får du noen hyggelige skriv i inboksen avogtil.


 

Fastgiver
Kraftverket får marginal støtte fra staten, og er helt avhengige av gaver for å få den daglige driften til å gå rundt. Vi har nøkterne utgifter knyttet til bl.a. leie av lokale, lønn, kontor, misjonsprosjekter, bidrag til kirkesamfunn, info-materiell, arrangementer, middager etc.

Vårt mål er å opparbeide en økonomi som gjør at vi kan utvide hele vår virksomhet, at vi kan vokse. Derfor ønsker vi så mange givere som mulig. Kraftverket er helt avhengig av at mange engasjerer seg, og at mange gir.

Vil du bli fast giver, klikk her gitilkraftverket.no


Frikirken
Kraftverket er en selvstendig menighet tilknyttet Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Frikirken har drøyt 80 menigheter i hele landet, og ca 22 000 medlemmer. Teologisk står Frikirken nært Den Norske Kirke, men har en annen styringsstruktur ved at det er medlemmene som har styringsrett, uavhengig av den norske stat.
Frikirken driver ulike misjonsprosjekter i mange land, har egen barne og ungdomsorganisasjon www.fribu.no, driver folkehøgskole og har flere landsdekkende arrangementer.

Mer info om frikirken her www.frikirken.no