Hei Helene (som tar 21 push-ups på rappen)!

Si hei til Helene Rødland Refvik! Hun er det viktig å bli litt bedre kjent med nå, hun er nemlig foreslått av eldsterådet til ny eldste i Kraftverket.

Det vil si at hun skal sitte sammen med Kjetil, Marte, Erlend, Gudmund og Mats og ha hovedansvaret for Menigheten. Hun tar 21 push-ups på rappen, skal få en baby rett etter jul, er gift med Endre, er sosionom på Rusakuttmottaket ved Aker Sykehus og er ganske snill. Per nå er hun hovedleder for det praktiske diakonale arbeidet i Kraftverket.

- Hva betyr Kraftverket for deg?
Kraftverket er menigheten min, det er der jeg går til gudstjeneste, og har den største delen av mitt kristne felleskap. Jeg bryr meg om menigheten og bruker mye av tiden og engasjementet min der. 

-Hva betyr Jesus for deg?
Jesus for meg betyr tilgivelse, kjærlighet, og det å dele. 

- Er det noe spesielt du ønsker å fokusere på hvis du blir eldste i Kraftverket?
Som eldste i Kraftverket ville jeg hatt fokus på det sosiale fellesskapet i menigheten. Jeg ønsker å bidra til at flere blir involvert i det som skjer, og får tilhørighet, eierskap og engasjement i menigheten vår.

Vil du skjønne mer av hvordan Helene er og om hun har god humor kan du sjekke ut det her