Årsmøte og årsrapport for 2018

årsrapport-2018-kraftverket.jpg

I etterkant av gudstjenesten søndag 10 mars blir det årsmøte i Kraftverket. Vi håper alle som ser på Kraftverket som sin menighet blir med.
 
Her skal vi evaluere 2018, og snakke om hvordan ønsker vi å ha det i 2019. Hva vil vi satse på? Hva kan vi bli bedre på? Er det nye ting vi ønsker å gjennomføre? Årsmøtet handler om slike ting. Her bestemmer vi også hvordan vi skal forvalte pengene våre, noe som legger føringer for hele driften av menigheten. Vi skal gå gjennom regnskapet for 2018, og vedta et budsjett for 2019.
 
Alle har talerett, men bare medlemmer har stemmerett. Ønsker du å bli medlem, send mail til post@kraftverket.no