tjenester.jpg

Tjenester

Menigheten vår består av og fungerer på grunn av det frivillige arbeidet som blir lagt ned av alle som føler seg som en del av Kraftverket.

 

GIVERTJENESTE
Kraftverket får marginal støtte fra staten, og er helt avhengige av gaver for å få den daglige driften til å gå rundt. Vi har nøkterne utgifter knyttet til bl.a. leie av lokale, lønn, kontor, misjonsprosjekter, bidrag til kirkesamfunn, info-materiell, arrangementer, middager etc.

Vårt mål er å opparbeide en økonomi som gjør at vi kan utvide hele vår virksomhet, at vi kan vokse. Derfor ønsker vi så mange givere som mulig. Kraftverket er helt avhengig av at mange engasjerer seg, og at mange gir.

Vil du bli fast giver, klikk her gitilkraftverket.no


MUSIKK
Musikk er viktig i Kraftverket, og et av våre kulturelle kjennetegn. På hver gudstjeneste spiller et av våre fire faste band, som består av musikere fra kjente og ukjente Osloband som har tilhørighet i Kraftverket. I Kraftverket kan man forvente solide tekster, høy musikalsk kvalitet, et rufsete uttrykk, og at all musikk er med og formidler gudstjenestens budskap. Et par ganger i året arrangerer vi egne musikkgudstjenester. På disse gudstjenestene er det er få ord, og musikken er det elementet som bærer gudstjenestens budskap.


ØKONOMI
Økonomigruppa organiserer bl.a fastgivertjenesten og søker om aktuelle stipendordninger. Vi er en menighet som er avhengig av gaver og støtteordninger for å ha penger til daglig drift.

Har du teft for tall og ønsker å bidra? Send en mail til okonomi@kraftverket.no


PRAKTISK TJENESTE
Før og etter våre gudstjenester og arrangementer er det mye praktisk som skal legges til rette. Våre praktiske diakoner koker kaffe og te, rydder, baker kaker, styrer projektor, hjelper musikerne med å bære utstyr og andre praktiske oppgaver. Vi har ulike team i forbindelse med middagene og gudstjenestene. Hvert team jobber en søndag i måneden (ca 1 time).

Ønsker du å være med å hjelpe til praktisk i Kraftverket? Skriv en mail til abaglen@gmail.com


møteledelse.png

MØTELEDELSE
Møtelederne leder gudstjenestene våre. I tillegg koordinerer de alle involverte, og er sentrale i alt forarbeid og planlegging i forbindelse med gudstjenestene. Dette er en gruppe på 3-4 personer som kjenner menigheten godt.


ELDSTERÅD
Det er ikke så mange eldre i Kraftverket, likevel har vi et eldsteråd. Begrepet er hentet fra Bibelen, der vi kan lese at ”de eldste” var ledere for menighetene. Kraftverkets eldsteråd har hovedansvar for menigheten. Først og fremst innebærer dette et åndelig ansvar gjennom å søke Guds vilje for menigheten, forvalte sakramentene (nattverd og dåp), og ha ansvar for forkynnelsen. I tillegg har eldsterådet et formelt ansvar overfor norske myndigheter og kirkesamfunnet, personalansvar, og ansvar for å følge opp medlemmer og alle som gjør en frivillig innsats i menigheten. Eldsterådet er kalt av menigheten, og ordinert (den samme ordinasjonen som prester i Den Norske Kirke, pastorer i Frikirken etc)


FORBØNN
Bønn er kanskje det viktigste vi driver med i Kraftverket. Alt vårt arbeid starter med bønn. Og vi tror at noe av det viktigste vi som menighet kan bidra med, er å be for byen vår, og be for mennesker som ønsker å bli bedt for. Ønsker du at noen skal be for deg? På hver gudstjeneste er noen fra menigheten tilgjengelige for å be for dem som ønsker det. Dette foregår under nattverden. Og selv om dette gjøres helt enkelt og udramatisk bakerst i lokalet, så tror vi det utgjør en forskjell.

Har du en spesiell ting du vil at noen skal be for over tid? Send en mail til katrinamyhren@hotmail.com


INFOTAINMENT
Infotainment gruppa har som mål å fortelle historiene til Kraftverket ut til medlemer og andre som er interesert i hva Kraftverket driver med. Teamet består av en gjeng kreative folk som driver med kommunikasjon.


MISJON
Menigheten i flere år fulgt, bedt for, og støttet et barnehjem i Kongo ved å gi 50% av alle kollekter på gudstjenestene våre. Dette barnehjemmet drives av lokale krefter, støttet og organisert av Join Good Forces. Her er link til barnehjemmet på facebook.

Kraftverket støtter ulike misjonsprosjekter. Først og fremst gir vi årlig støtte til Frikirkens Ytremisjon som har ulike prosjekter i Mali, Etiopia, Kina, Japan, Israel og Palestina.