Hverdagen inn i gudstjenesten,
Gud inn i hverdagen.