Kraftverket får marginal støtte fra staten, og er helt avhengige av gaver for å få den daglige driften til å gå rundt. Vi har nøkterne utgifter knyttet til bl.a. leie av lokale, lønn, kontor, misjonsprosjekter, bidrag til kirkesamfunn, info-materiell, arrangementer, middager etc.

Vårt mål er å opparbeide en økonomi som gjør at vi kan utvide hele vår virksomhet, at vi kan vokse. Derfor ønsker vi så mange givere som mulig. Kraftverket er helt avhengig av at mange engasjerer seg, og at mange gir.
 

Klikk på knappen under for å bli fastgiver på verdens enkleste vis!