SAS - kraftverket - bildebank - 078.jpg
 
 

Husgrupper

Husgruppa er som et lite felleskap midt i det store fellesskapet som er kirka vår. I Kraftverket har vi visjonen ”Hverdagen inn i gudstjenesten, Gud inn i hverdagen”. Å være med i en husgruppe er en veldig konkret måte å gjøre nettopp dette på, å ta Gud med inn i hverdagen.

Husgruppene i Kraftverket består av 7-10 personer. Noen grupper møtes hver uke, andre møtes annenhver uke. Hver samling tar 2-3 timer. Vi ønsker at hver husgruppe i Kraftverket skal ha et individuelt opplegg, preget av de som er med i gruppa. Men alle husgruppene i Kraftverket har disse tre punktene som utgangspunkt:

Sosialt
Bønn
Samtale om tro
 
Er du interessert i å starte eller bli med i en husgruppe eller ønsker tips til opplegg? Kontakt johanne.nesmann@gmail.com


Vi ønsker at alle husgruppene skal be denne bønnen hver gang de samles.

Kjære Gud
Takk for Kraftverket
La oss være til velsignelse for byen vår
La oss tjene deg, slik at de vi møter i og utenfor kirken kan bli kjent med deg
Velsign barna i menigheten, og hold din hånd over lederne våre
La din ånd fylle alt vårt arbeid
 
Takk for fellesskapet i husgruppa vår
Styrk samholdet mellom oss, og la oss være til velsignelse for hverandre
Takk at du alltid er nær, og at du er vårt håp
Vi ber om styrke og hjelp fra deg, til å møte livets vanskeligheter og utfordringer
 
Vi ber om din velsignelse over våre liv
Amen