Søndager

Hver søndag, unntatt den første i måneden, er det gudstjeneste i Kraftverket. Gudstjenesten begynner klokken 17.00.

En gudstjeneste i Kraftverket består vanligvis av tekstlesning, tale, musikk, bønn, trosbekjennelse og nattverd. Noen ganger går vi ut av disse rammene, og arrangerer f.eks. musikkgudstjeneste. Dette er fordi vi ønsker å utforske ulike måter å samles, med Gud i fokus. Vi er opptatt av at de som kommer på gudstjeneste selv velger hva de vil delta på.

Her er det Kraftverket holder til:

 


Hverdager

Vi har husgrupper i Kraftverket som vi oppfordrer alle til å bli medlem i! Send en mail til post@kraftverket.no om du er interessert.


Fastgiver

Kraftverket får marginal støtte fra staten, og er helt avhengige av gaver for å få den daglige driften til å gå rundt. Vi har nøkterne utgifter knyttet til bl.a. leie av lokale, lønn, kontor, misjonsprosjekter, bidrag til kirkesamfunn, info-materiell, arrangementer, middager etc.

Vårt mål er å opparbeide en økonomi som gjør at vi kan utvide hele vår virksomhet, at vi kan vokse. Derfor ønsker vi så mange givere som mulig. Kraftverket er helt avhengig av at mange engasjerer seg, og at mange gir.

Vil du bli fast giver, opprett fast trekk på din nettbank til kontonr: 8220.02.86444


Nyhetsbrev

Vi sender ut mailer med aktuelle ting for de som er innom menigheten på mer eller mindre fast basis. Legg til e-posten din under, så får du noen hyggelige skriv i inboksen avogtil.