Tjenester i Kraftverket – musikk

Marte, Nikolai, Mats-Jakob, Tobias og Lars-Even er blant de som bidrar musikalsk, og sånn her kan det se ut før gudstjenesten en søndags formiddag.

Musikk er viktig i Kraftverket, og et av våre kulturelle kjennetegn. På hver gudstjeneste spiller et av våre fire faste band, som består av musikere fra kjente og ukjente Osloband som har tilhørighet i Kraftverket. I Kraftverket kan man forvente solide tekster, høy musikalsk kvalitet, et rufsete uttrykk, og at all musikk er med og formidler gudstjenestens budskap.