Skal vi starte ny menighet?

Hva
Vi ønsker å starte et nytt arbeid i en annen del av byen, en ny gudstjeneste som med tiden kanskje kan etablere seg til å bli en selvstendig menighet med husgrupper og annen virksomhet. Dette arbeidet vil selvsagt bli preget av de som driver det, men i starten vil grunntankene til Kraftverket være sentrale både når det gjelder form og innhold, forkynnelse, musikk, språk, den hverdagslige stilen osv. Tanken er ganske enkelt å gjøre det samme som vi gjør i dag, bare to steder. Noen sentrale ressurspersoner må forlate tjenesten på Bislet, og ta hovedansvar på det nye stedet.

Hvorfor
Kraftverket har stor betydning for mange menneskers liv. Spesielt er vi glade for at mange som ellers ikke ville gått i kirken har funnet seg tilrette hos oss. Vi skiller oss ut på flere måter blant alle menighetene i Oslo, og det tror vi er bra. Det trengs et mangfold av menigheter, Oslo er en stor by. Og vi ønsker å nå ut til enda flere. Vi tror enda flere ville hatt glede av å gå i en menighet som Kraftverket, og all erfaring tilsier at to menigheter når lengre enn en.

De siste fire årene har vi ikke vokst i antall. Det ser ut som om vi har nådd et metningspunkt på ca 80 frivillige, og ca 150 som sier at Kraftverket er deres menighet. Dette kan ha mange årsaker. Vi tror en viktig årsak er at vi har de ressursene som trengs for å drive menigheten. Derfor ser vi at mange som går i Kraftverket ikke får brukt sine evner i menigheten fordi det ikke er plass. Ved å satse på to steder vil vi ha behov for mange nye frivillige, og slik rydde plass for mange nye musikere, forbedere, diakoner, møteledere etc. Vi tror dette vil skape økt engasjement, økt eierskap, og gjøre at vi i større grad får med oss nye. 

Det viktigste er hvorvidt Gud ønsker dette. Og det er ikke så lett å sette seg inn i Guds tanker... Men vi tror at hvis vår motivasjon er å bli en større kirke på grunn av status, innflytelse, økonomi og slike ting. Da kommer vi til å mislykkes. Men hvis vi motiveres av at andre skal bli kristne, at andre skal finne både en tro og et felleskap som har betydning for hverdagen. Da tror vi våre tanker ligger nært Guds hjerte, og at Gud vil lede oss i arbeidet. Spørsmålet er om vi som menighet virkelig har denne motivasjonen?

Hvor
Dette vet vi ikke enda. Men det bør nok være i en annen bydel enn Bislet, helst på østkanten. Men vi har gjort mange erfaringer med hvor vanskelig det er å skaffe seg egnede lokaler, så den dagen lokalitetene står klare er det geografiske aspektet underordnet. 

Den største utfordringen
Skal vi få dette til, er vi helt avhengige av at mange har lyst til å trå til, bruke mye tid, krefter og fritid på dette. Mer enn før. Flere enn før. Å starte et nytt arbeid er ikke så vanskelig, vi vet hva vi skal gjøre. Men det koster mer enn vi tror, når det gjelder tid og engasjement. Noen få må ofre mye. Mange må ofre en hel del. Alle må ofre litt.

Hva forventer vi av deg?
Hvis du går i Kraftverket trenger vi først og fremst at du engasjerer deg og sier din mening. Vær tydelig. Mange trenger en menighet der man ikke bidrar, men henter påfyll. Dette er helt greit. Men ønsker du å være med på å starte noe nytt, og forplikte deg på å bidra, så si fra. Ønsker du å være med og drive arbeidet på Bislet, si fra. Hvis du synes dette er en dårlig ide, da trenger vi i hvert fall å vite det.

Uansett, det viktigste er at alle i Kraftverket ber Gud om å ta styringen på prosjektet. Skal vi starte en ny menighet må vi be mye til Gud. Vi oppfordrer alle til å be helt konkret om at Gud skal ha kontroll på dette prosjektet. 

Hva skjer med Kraftverket Bislet?
Målet er at ingen skal merke at det blir forandringer på Bislet. Folk som stikker innom vil få akkurat det samme som før. Utfordringen er at vi blir litt færre folk til å ta alle oppgavene, slik at noen må dra tyngre lass enn før. Målet må være å få mange nye inn i tjeneste raskere enn vi klarer i dag.

Framdriftsplan
Neste steg er å høre deres meninger. Under er det en link til en spørreundersøkelse vi har satt sammen for å samle inn informasjon rundt hva dere tenker om dette og andre ting i Kraftverket.  Vi vil ha et møte etter gudstjenesten 19 oktober der vi snakker sammen. Oppmøtet på dette møtet blir avgjørende, og gir en pekepinn på engasjementet i denne saken.

Deretter tar vi en avgjørelse: Skal vi jobbe for å få dette til? Søke penger, lete etter sted, finne ut hvem som vil være med og starte nytt og hvem som vil bli værende? Eller skal vi skrinlegge planene?

Til slutt
Når det gjelder å starte ny menighet har mange erfart: Det er ikke så vanskelig som du tror. Men det koster mer enn du tror. 

 

Vi vil veldig gjerne sette tilbakemeldingene i system og håper at flest mulig kan fylle ut spørreskjemaet under. Det tar noen få minutter og gir oss lederne i menigheten verdifulle tilbakemeldinger.

Klikk her for å fylle ut - det er helt anonymt!

 

Hilsen eldsterådet i Kraftverket