Bibelkurs

bibelkurs.png

Kraftverket arrangerer i samarbeid med Storsalen og MF et nytt bibelkurs. Denne gangen vil all undervisning foregå i Kraftverket onsdager kl.17-19

Dette kurset tar opp fire ulike temaer, som har til felles at de har skapt mye diskusjon og strid både i og utenfor kirken. Temaene er: 
1. Slaveri
2. Homofili
3. Skilsmisse/ gjengifte
4. Kvinner i NT (taleforbud/ underordning).

Vi skal gjøre et teologisk dypdykk, og gå inn i de mest sentrale bibeltekstene som omhandler hvert tema. Vi vil undersøke hvilken sammenheng dette er skrevet i, og hvilken relevans tekstene har for oss i dag. Det blir forelesninger, med god plass til dialog og spørsmål. 

Undervisere: Karl Olav Sandnes er professor i Det Nye Testamentet ved MF. Han vil undervise de to første kurskveldene i henholdsvis ’slaveri’ og ’homofili’. 
Ole Jakob Filtvedt, PHD i NT ved MF, vil undervise de to siste kurskveldene i ’skilsmisse/ gjengifte’ og ’kvinner i NT’. 

Datoer: 
27 januar (slaveri)
3 februar (homofili)
10 februar (skilsmisse/ gjengifte)
17 februar (kvinner i NT)

Tidspunkt: Kl.17.00 -19.00

Pris: Hele kurset koster kr.200, og du betaler med kort ved oppmøte

Sted: Kraftverket/ Oslo Vestre Frikirke (Pilestredet 69)

Påmelding: Her

NB: Denne gangen er det ikke mulig å ta kurset som studieemne ved MF.