Kraftverket beklager

Ved utgivelsen av cden «11 salmer» har Kraftverket gjort feil – vi har ikke innhentet de nødvendige tillatelser fra rettighetshaverne til salmene. Dette er utelukkende vår egen feil, vi legger oss helt flate og ønsker å ordne opp i tabben. 
 
Som en følge av dette har vi trukket cden tilbake fra markedet, og fjernet den fra alle strømmetjenester. Vi vil nå ta en grundig gjennomgang av rettighetene til hver enkelt salme, og om mulig relansere deler av platen. 
 
Vi beklager sterkt det som har skjedd overfor alle involverte.