På liv og død: Lynkurs i kristelig herskerteknikk – om makt i kirka

no_2_arrangement_facebook.png

Torsdag 12.10 skal vi i Kraftverket sammen med Aeropagos og Storsalen Menighet ha På liv og død#2: Lynkurs i kristelig hersketeknikk.

Introduksjon av Johne Stødle - prest og daglig leder av sjelsorgstilbudet Ventiloslo.no

Kristin Aase - organisasjon og lederutvikler med bred erfaring fra ulike verv i norsk politikk, kirke- og organisasjonsliv.
Søster Anne Bente Hadland – oversetter, priorinne og novisemester ved Katarinahjemmet i Oslo.
Stian Kilde Aarebrot – forfatter, Areopagosprest og leder av praksisnettverket Etter Kristus
Sverre Stoltenberg – prest ved Lovisenberg Diakonale sykehus og forfatter av «Når fellesskapet belastes»

Samtaleleder: Kjetil Gilberg, pastor i Kraftverket