Star of Hope

star of hope.jpg

Kraftverket innleder nå et samarbeid med organisasjonen Star of Hope. En av kjerneverdiene i Kraftverket er å løfte blikket vekk fra oss selv, og bry oss om andre. Star of Hope hjelper oss til å gjøre dette helt konkret, ved å gjøre fadderbarn lett tilgjengelig for alle som går i Kraftverket. Vi oppfordrer alle i menigheten til å bli fadder.

Du finner informasjon om Star of Hope, og kan lese om ulike fadderordninger her.