Årsmøte 2013

SAS-Nordmarka-191.jpg

Hva er bra og hva kan bli bedre i Kraftverket? Hva skal vi satse ekstra på i året som kommer? Hvordan går det med økonomien? Hvem vil vi ha som ledere?

Årsmøtet 2013 er den viktigste arenaen for alle som går i Kraftverket til å være med og bestemme hvilken retning menigheten skal gå i. På dette møtet skal vi ta viktige beslutninger som legger grunnlaget for hele driften av menigheten. Dette er stedet der alles meninger blir hørt.

På årets møte er det to saker:
1. Godkjenning av årsrapport, regnskap og budsjett
Det forutsettes at alle som kommer på møtet har lest årsrapporten som ligger nederst på siden.

2. Kall av eldste
Marte Konradsen og Mats Wennerberg har sagt ja til å bli eldste i Kraftverket. Begge må velges av menigheten, før en eventuell innsettelse på kommende gudstjeneste.

Alle om går i Kraftverket er velkommen. Alle har talerett, men bare medlemmer har stemmerett.

Årsrapporten ligger her