Årsmøte søndag 23 mars (etter gudstjenesten)

scan_sas_2012_sh_sommer_oyaogoslo021.jpg

Hvordan har det vært i Kraftverket i 2013? Hvordan ønsker vi å ha det i 2014? Hva vil vi satse på? Hva er viktig for oss? Hva kan vi bli bedre på? Er det noen nye ting vi ønsker å gjennomføre?

 

Årsmøtet handler om slike ting. Økonomien er sentral, og vi skal avgjøre hvordan vi skal bruke pengene våre. Vi har blant annet muligheten til å kjøpe nytt lydanlegg sammen med Vestre Frikirke. Dette blir et økonomisk løft i en allerede presset økonomisk situasjon for menigheten. Ønsker vi dette? På dette møtet skal vi ta flere slike viktige beslutninger som legger grunnlaget for alle deler av driften av menigheten. 

Alle som går i Kraftverket er velkommen. Alle har talerett, men bare medlemmer har stemmerett.

Vi forutsetter at alle leser og setter seg inn i årsrapporten, med regnskap og budsjett.

Hjertelig velkommen