Menighetsmøte onsdag 11 juni kl.19 (kjelleren i kirka)

Trengs det to menigheter som Kraftverket? Har vi mulighet til å  starte et nytt arbeid et annet sted i Oslo?

Enkelt sagt: Vi er mange nok til å drive Kraftverket slik det er i dag. I dag er det slik at mange flinke og ressurssterke folk ikke får brukt sine evner og nådegaver i Kraftverket fordi det ikke er plass til flere som har en fast tjeneste. Derfor har tanken slått oss: Tenk hvis vi er to steder. Da har vi plass til (og trenger) dobbelt så mange som i dag. Og vi dobler muligheten for å nå ut til enda flere med det vi tror på. 

 

Er dette en god eller dårlig ide? Kom og si din hjertens mening, eller still spørsmål om alt du lurer på.

På møtet blir det info om hvordan vi tenker dette kan gjennomføres. Vi skal ikke vedta noe i denne saken, bare diskutere hvorvidt vi skal gå videre og bruke høsten til å forberede og sjekke mulighetene for om dette er gjennomførbart.

 

I tillegg skal vi velge to representanter som skal representere Kraftverket på Frikirkens Generalforsamling (synodemøte), og få en kjapp oversikt over hvilke saker som skal behandles på generalforsamlingen. Marte Espevik og Iselin Aartun er foreslått som kandidater. Sakene finner du her: www.frikirken.no