Årsmøte

Hvordan vil vi evaluere 2014 i Kraftverket? Hvordan ønsker vi å ha det i 2015? Hva vil vi satse på? Hva kan vi bli bedre på? Er det nye ting vi ønsker å gjennomføre?

Årsmøtet handler om slike ting. Og økonomi. Årsmøtet skal bestemme hvordan vi skal forvalte pengene våre, noe som legger føringer for hele driften av menigheten og hva vi kommer til å satse på i tiden framover. Vi skal gå gjennom regnskapet for 2014, og vedta et budsjett for 2015.

Alle som går i Kraftverket er velkommen. Alle har talerett, men bare medlemmer har stemmerett. Ønsker du å bli medlem, send mail til: post@kraftverket.no.

Vi forutsetter at alle leser og setter seg inn i årsrapporten, med regnskap og budsjett. Det finner du her: Årsrapport 2014

Årsmøtet er 22. mars etter gudstjenesten.

Hjertelig velkommen!