Peter Halldorf i Kraftverket

peter halldorf kraftverket menighet

Torsdag 10 november kl.19.00 åpner vi dørene til en samtale mellom Peter Halldorf og Asle Finnseth. 

Hvorfor finnes det så mange ulike kirkesamfunn når vi tror på den samme Jesus? Kan katolikker og pinsevenner se på hverandre som søsken, og berike ens egen troserfaring? I så fall kan ikke kristne lenger distansere seg fra hverandre, men de må søke farbare veier mot enhet, mener Halldorf.
 
Peter Halldorf er en av Skandinavias mest markante kirkeledere. Han har vært pastor i Pinsebevegelsen siden 1976 og er redaktør for tidsskriftet Pilgrim. Til daglig er han preses for den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby, en økumenisk kommunitet som søker seg mot de historiske kirkenes tradisjoner. Halldorf har skrevet en rekke bøker og er nå aktuell med boken Å elske sin nestes kirke som sin egen. 

Kraftverket er stedet der han og Magasinet STREKs redaktør, Asle Finnseth samtaler om det å elske sin nestes kirke som sin egen. 
 
Arrangementet er et samarbeid mellom Vårt land forlag, STREK og Kraftverket. Gratis inngang.