Hilsen fra Mama Jeanne!

 
 

Kraftverket har i flere år støttet et barnehjem i Kongo, drevet av Mama Jeanne og hennes gode hjelpere. Kraftverkets økonomiske bidrag er en av årsakene til at barnehjemmet er i stand til å gi et hjem til rundt 300 barn.

Dan Andersson har levd det meste av livet i Kongo, og følger kontinuerlig det som skjer på barnehjemmet. Sammen med Mama Jeanne besøkte han Kraftverket i for noen år siden.  
Her sender han en liten hilsen, med nyheter fra barnehjemmet.