Årsmøte 2017

I etterkant av gudstjenesten søndag 19. mars blir det årsmøte i Kraftverket. Vi anbefaler alle som anser Kraftverket som sin menighet å bli med.
 
Hvordan vil vi evaluere 2016 i Kraftverket? Hvordan ønsker vi å ha det i 2017? Hva vil vi satse på? Hva kan vi bli bedre på? Er det nye ting vi ønsker å gjennomføre? Årsmøtet handler om slike ting. Her bestemmer vi også hvordan vi skal forvalte pengene våre, noe som legger føringer for hele driften av menigheten og hva vi kommer til å satse på i tiden framover. Vi skal gå gjennom regnskapet for 2016, og vedta et budsjett for 2017.
 
I tillegg får vi besøk av Frikirkens tilsynsmann, som ønsker å ta pulsen på menigheten. Dette er en sjelden begivenhet, og vi er avhengige av at flest mulig kommer for å gi et riktig bilde av menigheten.
 
Alle har talerett, men bare medlemmer har stemmerett. Ønsker du å bli medlem, send mail til: post@kraftverket.no

 

Her er årsrapporten: