Menighetsmøte 22 november

menighetsmøte

Kraftverket er et demokrati der medlemmene bestemmer. Nå ønsker vi å samle alle som tilhører menigheten for å diskutere to viktige saker.

  1. Vi har økonomiske muligheter til å ansette en ekstra pastor i 50 % stilling. Hvilke muligheter gir dette for Kraftverket?

  2. I 2019 skal Frikirken samtale om hvordan vi møter homofile, og diskutere Frikirkens ekteskapsforståelse. Hvilken rolle skal Kraftverket ha i disse samtalene?

Vi innkaller med dette til menighetsmøte 22 november kl.19.00 i kirken.

Sakspapirene inneholder flere detaljer, den finner du her.

Som forberedelse anbefaler vi å høre Karl Olav Sannes sin bibeltime fra Kraftverket, der han begrunner et ‘konservativt’ syn. Den hører du her. Og lese Per Eriksen (pastor i Fredrikstad Frikirke) sin teologiske redegjørelse om hvorfor han ha endret syn til et ‘liberalt’ ståsted her.


Ønsker du å bli medlem? Ta kontakt på mail.