Kraftverket Oslo Øst

Det har lenge vært snakk om å utvide og utvikle Kraftverket som menighet. I oktober ble det holdt et menighetsmøte der nettopp dette stod på agendaen, og en prosjektgruppe på ni stykker ble dannet. Sammen med eldsterådet har de siden den gang hatt jevnlige møter, og er nå klare for å ta et steg videre med resten av menigheten. Det er foreløpig ingen som vet akkurat hva det endelige resultat vil bli, men målet er å starte en ny gudstjeneste i Oslo Øst høsten 2015. Vi har et ønske om å nå ut til flere og ta med oss Kraftverkets kjerneverdier og særpreg. Vi vil fortsette med å skape et alternativ til det som finnes av kirker i Oslo og bevare fokuset på kvalitet og et hverdagslig uttrykk. 

Det viktigste akkurat nå er at menigheten ber for prosjektet i alle husgrupper og på alle gudstjenester, på bussen og ved sengekanten. Vi vil benytte de ubrukte ressursene som finnes i den nåværende menigheten, og det er viktig at de som kan tenke seg å bidra, gjør det. 

Først og fremst trenger vi 3-5 stk som kan lete etter lokale og 2-4 stk som kan finne steder å søke støtte, og skrive søknader. Er dette noe du kan tenke deg å være med på? Har du spørsmål, tips eller gode forslag? Hold deg oppdatert og engasjer deg ved å bli med i Kraftverket Oslo Øst-gruppen på Facebook.